« Zpět na Pojmy výkladového...

Jednací řád Poslanecké sněmovny

Rejstřík: J

Jednací řád Poslanecké sněmovny je obsažen v zákoně č. 90/1995 Sb. a upravuje vnitřní poměry a vnější vztahy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Má ústavní kořeny - existenci citovaného zákona předpokládají články 37 a 40 Ústavy. V rámci jednacího řádu Poslanecká sněmovna upravuje podrobnější pravidla jednání sněmovny a jejích orgánů usnesením. Zásady styku komor mezi sebou a vnějších vztahů komor má podle čl. 40 Ústavy upravovat zvláštní zákon o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou, jakož i navenek, který zatím nebyl přijat. Jednací řád Poslanecké sněmovny upravuje zásady jednání Parlamentu , jejich orgánů a funkcionářů, zásady jednání společné schůze komor parlamentu, postavení poslanců. Dále pak upravuje hlasování ve Sněmovně a jejích orgánech, postavení poslaneckých klubů a dále např. jednání o návrzích zákonů nebo jednání o důvěře vládě.

0 Přílohy
3351 Zobrazení