« Zpět na Pojmy výkladového...

Jednací řád Výboru pro EU

Rejstřík: J

Výbor pro Evropskou unii je pracovním orgánem vlády pro stanovování a koordinaci pozic ČR v EU. Výbor pro Evropskou unii zasedá na vládní úrovni nebo na pracovní úrovni. Výbor pro EU na vládní úrovni se podílí na formulování strategických zájmů ve vztahu k členství ČR v EU, na definování postoje ČR k zásadním otázkám projednávaným v orgánech EU a projednává další otázky zásadní důležitosti, které souvisejí s členstvím ČR v EU. Výbor pro EU schvaluje mandát na Evropskou radu. Výbor pro EU na pracovní úrovni projednává a schvaluje instrukce pro jednání Výboru stálých zástupců (COREPER), mandáty pro jednání ministrů na zasedání Rad ministrů EU a další materiály související s aktuální agendou EU. Předsedou Výboru pro Evropskou unii je předseda vlády ČR. Činnost Výboru se řídí jeho statutem a jednacím řádem.

Jednání výboru se řídí Jednacím řádem, který upravuje základní procedurální otázky, včetně přípravy a distribuce materiálů jednání, zásad rozhodování a postupu při schvalování mandátu na Evropskou radu.

0 Přílohy
2015 Zobrazení