« Zpět na Pojmy výkladového...

Jednací řád Výboru pro EU - pracovní úroveň

Rejstřík: J

Výbor pro Evropskou unii je pracovním orgánem vlády pro stanovování a koordinaci pozic ČR v EU. Výbor pro Evropskou unii zasedá na vládní úrovni nebo na pracovní úrovni. Výbor pro EU na vládní úrovni se podílí na formulování strategických zájmů ve vztahu k členství ČR v EU, na definování postoje ČR k zásadním otázkám projednávaným v orgánech EU a projednává další otázky zásadní důležitosti, které souvisejí s členstvím ČR v EU. Výbor pro EU schvaluje mandát na Evropskou radu. Výbor pro EU na pracovní úrovni projednává a schvaluje instrukce pro jednání Výboru stálých zástupců (COREPER), mandáty pro jednání ministrů na zasedání Rad ministrů EU a další materiály související s aktuální agendou EU. Předsedou Výboru pro Evropskou unii je předseda vlády ČR. Činnost Výboru se řídí jeho statutem a jednacím řádem.

Jednání výboru pro EU na pracovní úrovni se řídí zvláštním Jednacím řádem Výboru pro EU na pracovní úrovni, který upravuje základní procedurální otázky, včetně distribuce materiálů jednání, zásad rozhodování, tzv. tiché procedury a tzv. specifické tiché procedury.

0 Přílohy
1812 Zobrazení