« Zpět na Pojmy výkladového...

Jednací řád vlády

Rejstřík: J

Jednací řád vlády je interním předpisem. Formou přijetí je usnesení vlády. Uceleně upravuje přípravu materiálů pro jednání vlády, zásady rozhodování, jednání a řízení schůzí vlády. Vláda jako vrcholný orgán výkonné moci rozhoduje na základě zákonů a v jejich mezích o zásadních otázkách celostátního významu, pokud rozhodování o nich nepřísluší ministerstvům, jiným ústředním orgánům státní správy, nebo jimi řízeným orgánům.

Vláda přijímá rozhodnutí zpravidla na základě materiálu předloženého jí členem vlády, výjimečně na základě ústní informace člena vlády, jde-li o věc, která nesnese odkladu.

Rozhodnutí vlády mají formu usnesení vlády. Usnesení vlády zavazují všechny členy vlády, ministerstva, jiné ústřední orgány státní správy, ostatní správní úřady a další subjekty, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

0 Přílohy
6282 Zobrazení