Rejstřík: K

Kodex (zákoník) je typem zásadního, zpravidla rozsáhlého zákona. Systematicky upravuje problematiku jednoho právního odvětví nebo jeho stěžejní části. Právní síla - kodexy se neliší od ostatních zákonů právní silou. Příklady kodexů: občanský zákoník, trestní zákoník, občanský soudní řád, trestní řád, zákoník práce a obchodní zákoník. Přijetí nového kodexu automaticky neznamená nemožnost aplikace staré judikatury jako interpretační pomůcky při uvádění nového kodexu v právní život. 

0 Přílohy
5900 Zobrazení