« Zpět na Pojmy výkladového...

Krajský návrh zákona

Rejstřík: K

Kraje mohou předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, tato kompetence je vyhrazena ze zákona jedině zastupitelstvu kraje (Ústava v čl. 41 odst. 2 hovoří o zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku). Žádný jiný orgán kraje (např. rada) tuto kompetenci nemá.

Tedy i samosprávný kraj má právo zákonodárné iniciativy, jeho návrhy procházejí legislativním procesem. Návrh zákona je podán jako zákonodárná iniciativa do Poslanecké sněmovny, po jeho projednání a schválení Poslaneckou sněmovnou postupuje do Senátu. Pokud není návrh v senátní fázi schválen, návrh se vrací do Poslanecké sněmovny, kde se rozhodne o výsledku projednávání. Poté je zákon postoupen prezidentu republiky, kterému Ústava svěřuje zákon vrátit. Pokud je zákon vrácen, hlasuje o něm Poslanecká sněmovně nadpoloviční většinou všech poslanců. V případě schválení je zákon podepsán předsedou Poslanecké sněmovny, prezidentem republiky a předsedou vlády a následně vyhlášen ve Sbírce zákonů České republiky.

S krajským návrhem zákona se nakládá obdobně jako s poslaneckým návrhem zákona.

0 Přílohy
2676 Zobrazení