« Zpět na Pojmy výkladového...

Legislativní rada vlády

Rejstřík: L

Legislativní rada vlády České republiky (LRV) je poradním orgánem vlády v oblasti její legislativní činnosti. LRV je zřízena podle § 28a zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ze dne 8. ledna 1969, ve znění pozdějších předpisů. LRV má 32 členů a řídí se jednacím řádem. Předkládané materiály posuzuje především z hlediska zásad obsažených v Legislativních pravidlech vlády.

Veškeré materiály pro práci LRV projednávají s předkladateli návrhů zákonů pracovníci odboru vládní legislativy; odbor kompatibility zajišťuje především práce spojené s legislativními závazky plynoucími z členství České republiky v Evropské unii a provozuje Informační systém pro aproximaci práva - ISAP. Odbor vládní legislativy kromě své obsáhlé agendy navíc zpracovává Plán a Výhled legislativních prací vlády. Metodické řízení a podporou procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) na úrovni ústředních správních úřadů zajišťuje oddělení pro koordinaci procesu hodnocení dopadů regulace (RIA).

V rámci LRV bylo k 1. 1. 2007 zřízeno 6 pracovních komisí:

  • Komise pro veřejné právo I – komise pro správní právo č. 1,
  • Komise pro veřejné právo I – komise pro správní právo č. 2,
  • Komise pro veřejné právo II – finanční právo,
  • Komise pro veřejné právo III – pracovní právo a sociální věci,
  • Komise pro soukromé právo a Komise pro trestní právo.

V souladu s usnesením vlády ze dne 19. 10.2011 č. 768 byla zřízena Komise pro hodnocení dopadů regulace.

LRV zasedá obvykle jednou za 14 dní, není-li stanoveno jinak.

Podrobnosti upravují Statut Legislativní rady vlády a Jednací řád Legislativní rady vlády.

0 Přílohy
5345 Zobrazení