« Zpět na Pojmy výkladového...

Legislativně - technické požadavky na tvorbu právních předpisů

Rejstřík: L

Souhrn formálních požadavků na kvalitu právních předpisů. Plynou především z Legislativních pravidel vlády, ale i z dalších poznatků právní vědy a judikatury soudů. Zahrnují zejména:

  • členění právního předpisu
  • nadpisy v právních předpisech
  • úvodní věty v právních předpisech
  • požadavky na obsah právního předpisu (normativnost obsahu, stručnost, přehlednost právního předpisu, terminologie, odkazy apod.)
  • požadavky na obsah novely právního předpisu (přípustnost přímé novely právního předpisu, členění novely, text bodů novely apod.)
  • druhy a používání citací v právních předpisech

Podrobnosti upravuje část sedmá Legislativních pravidel vlády.

0 Přílohy
3166 Zobrazení