Rejstřík: L

Legisvakance je doba mezi okamžikem platnosti a účinnosti právní normy. Označovaná též jako vacatio legis.

Období legisvakance je určeno k tomu, aby se adresáti právního předpisu důkladně seznámili s jeho obsahem, aby se jím od nabytí jeho účinnosti mohli ihned začít řádně řídit. Je vhodné, aby délka legisvakanční doby byla úměrná rozsahu a významu změn, jenž nový právní předpis (nebo novelizace stávajícího předpisu) přináší.

Zákon, který je platný, ale ještě není účinný (tedy nachází se ve fázi vacatio legis), nemá plné normativní účinky, tedy zatím nereguluje chování adresátů normy, nicméně jistým způsobem již formuje právní vědomí adresátů norem. 

0 Přílohy
10435 Zobrazení