Rejstřík: M

Metodickým pokynem se obecně rozumí pomocný dokument instruktážního, návodného či technického charakteru k řešení dílčího problému. Závaznost metodického pokynu je závislá na formě, v níž je vydán.

Z hlediska legislativně technického mají metodický charakter například Legislativní pravidla vlády schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188, ve znění pozdějších usnesení vlády. V legislativním procesu jsou dále významné především Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 a Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (usnesení vlády č. 922 ze dne 14. prosince 2011). Metodický charakter mohou mít i další úřední publikace formálně nezávazné, viz např. Metodice pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů (Ministerstvo vnitra, 2009), či Kněžínek, J., Mlsna, P., Vedral, J. Příprava návrhů právních předpisů - Praktická pomůcka pro legislativce. Úřad vlády ČR, 2010, ISBN 978-80-7440-023-0.

0 Přílohy
7269 Zobrazení