Rejstřík: M

Ministerstvo je ústřední orgán státní správy a stěžejní vykonavatel státní správy v zákonem stanoveném odvětví. V čele stojí ministr – člen vlády. Ministr jej řídí a odpovídá za jeho činnost.

Ministerstva se zřizují a jejich působnost se stanoví výhradně zákonem. Jejich činnost kontroluje a sjednocuje vláda. V České republice působí tyto ústřední orgány státní správy, v jejichž čele je člen vlády: 1. Ministerstvo financí, 2. Ministerstvo zahraničních věcí, 3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 4. Ministerstvo kultury, 5. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 6. Ministerstvo zdravotnictví, 7. Ministerstvo spravedlnosti, 8. Ministerstvo vnitra, 9. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 10. Ministerstvo pro místní rozvoj, 11. Ministerstvo zemědělství, 12. Ministerstvo obrany, 13. Ministerstvo dopravy, 14. Ministerstvo životního prostředí.

Čl. 79 odst. 3 Ústavy stanovuje, že ministerstva a jiné správní úřady mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny (vyhlášky). Ministerstva se i jinak významně podílejí na legislativním procesu, neboť zpracovávají návrhy legislativních materiálů a podílejí se na připomínkovém řízení.

Činnost ministerstev je řízena vládou jako vrcholným orgánem moci výkonné. Postup ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při tvorbě a projednání připravovaných právních předpisů se řídí Legislativními pravidly vlády.

0 Přílohy
4602 Zobrazení