« Zpět na Pojmy výkladového...

Nález Ústavního soudu

Rejstřík: N

Jedná se výsledek rozhodovací činnosti Ústavního soudu a jednu z forem jeho rozhodnutí. Podle čl. 89 odst. 2 Ústavy jsou vykonatelné nálezy Ústavního soudu závazné pro všechny orgány a osoby. Nálezy Ústavního soudu jsou proto považovány za jeden z pramenů práva a zachází se s nimi jako s precedenty. Bezprostředně závazné jsou pro účastníky řízení, kteří jsou povinni se jím řídit. Pro další orgány a osoby jsou nálezy závazné jako precedenty v rozsahu tzv. nosných důvodů rozhodnutí (jinak též ratio decidendi), jimiž jsou takové právní argumenty, které bezprostředně odůvodňují přijatý výrok. Ostatní části odůvodnění (tzv. obiter dictum, tj. to co Ústavní soud poznamená na okraj, mimochodem, pro dokreslení širšího kontextu apod.) kvalitu závaznosti již nemají. Kvalifikovaným postupem podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, je Ústavní soud nálezem mj. oprávněn rušit zákony nebo jiné právní předpisy.

0 Přílohy
4090 Zobrazení