« Zpět na Pojmy výkladového...

Návrh ústavního zákona

Rejstřík: N

Podle čl. 9 odst. 1 Ústavy může být Ústava doplňována či měněna pouze ústavními zákony. Podle čl. 39 odst. 4 Ústavy je k přijetí ústavního zákona třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů.

Z legislativně technického hlediska návrh ústavního zákona vykazuje určité odchylky od nároků na běžný zákon. Ústavní zákon se člení na články. Článek se označuje zkratkou Čl. a arabským číslem bez tečky, umístěnými nad textem článku uprostřed. Čísla se u zkratky ""Čl."" uvádějí v souvislém pořadí. Ústavnímu zákonu odpovídají i nadpis a uvozující věta. Podrobnosti stanoví Legislativní pravidla vlády. U návrhu novely ústavního zákona se nezpracovává RIA.

0 Přílohy
3471 Zobrazení