« Zpět na Pojmy výkladového...

Návrh zákona jehož předkladatelem není vláda

Rejstřík: N

Z čl. 41 odst. 2 Ústavy plyne, že návrh zákona může podat poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku. Návrhy zákonů se podávají Poslanecké sněmovně. Vláda, je-li požádána předsedou Poslanecké sněmovny o vyjádření k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda, zaujme k němu stanovisko zpracované předsedou Legislativní rady vlády. Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 20. Příslušnost ministra a předsedy Legislativní rady vlády k vypracování a předložení vládě návrhu stanoviska vlády k návrhům zákonů, jejichž předkladatelem není vláda, je založena čl. VIII písm. c) Jednacího řádu vlády.

0 Přílohy
3335 Zobrazení