Rejstřík: N

Nařízení vlády je typem právního předpisu, který k provedení zákona a v jeho mezích je oprávněna vydávat vláda. Má přímo ústavní zakotvení v čl. 78 Ústavy, který dává vládě generální zmocnění k tomu, aby vykonala svou nařizovací moc. A to bez ohledu na to, zda zákon, který má být proveden nižším právním předpisem, výslovně takové zmocnění vládě dává. Pokud však zákon výslovně stanoví, že jej provede vláda ve formě nařízení vlády, stává se to její povinností. Nařízení vlády vždy podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády, tj. resortně příslušný ministr. Postup při přípravě a legislativně technické i obsahové nároky na návrh nařízení vlády upravují Legislativní pravidla vlády.

0 Přílohy
5865 Zobrazení