« Zpět na Pojmy výkladového...

Nadpis právního předpisu

Rejstřík: N

V nadpisu právního předpisu se počáteční slova zákon, ústavní zákon, nařízení vlády nebo vyhláška uvádějí velkými písmeny. Součástí nadpisu právního předpisu je název právního předpisu. Název právního předpisu má stručně a výstižně vyjádřit hlavní obsah právního předpisu. Pokud se nelze vyhnout názvu delšímu, je vhodné pro potřebu slovní citace právního předpisu připojit na konci názvu v závorce ještě zkrácený název, například „Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)"". 

Nadpis právního předpisu se uvádí nad textem právního předpisu uprostřed.

Části, hlavy, díly, oddíly a pododdíly mají vždy nadpisy. Jejich nadpisy mají stručně a výstižně vyjádřit jejich obsah. Paragrafy, v případě ústavního zákona články, lze opatřit nadpisy. Paragraf nebo článek obsahující přechodné ustanovení má vždy nadpis. Jejich nadpisy jsou soustředěny buď pod označením paragrafu či článku nebo nad ním; text nadpisu se napíše tučně malými písmeny s velkým počátečním písmenem. Je-li nadpis umístěn nad označením paragrafu (článku), znamená to, že jde o společný nadpis (skupinový nadpis) pro následující skupinu paragrafů.

Pokud se v právním předpisu použijí nadpisy pod označením paragrafu nebo článku, není nutno používat tyto nadpisy v celé právní úpravě; v tomto případě by však nadpisy měly být použity v uceleném úseku právní úpravy, například v rámci hlavy, dílu, oddílu nebo pododdílu.

Součástí nadpisu paragrafu prováděcího předpisu (nařízení vlády, vyhláška) může být i odkaz na paragraf zákona, k jehož provedení příslušný paragraf prováděcího právního předpisu slouží. Odkaz se vyjádří tímto textem:

"(K § ... zákona)."

Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 30 a násl.

0 Přílohy
3937 Zobrazení