« Zpět na Pojmy výkladového...

Nahrazení celého ustanovení

Rejstřík: N

Jedná se o jeden z legislativně technických postupů při novelizaci právního předpisu. Řádná formulace navrhovaných změn právního předpisu zásadním legislativně technickým požadavkem a přispívá ke srozumitelnosti obsahu novely i novelizovaného právního předpisu a právní jistotě vůbec.

Nahrazuje-li se dosavadní paragraf, odstavec, pododstavec nebo bod novým paragrafem, odstavcem, pododstavcem nebo bodem, vyjádří se to slovem "zní":.

V případech nahrazení části ustanovení úvodní část textu bodu novely zní například: "§ ... (včetně nadpisu) (a poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zní:", a to v řadě variant dle povahy novelizace (nahrazení odstavce, písmena apod.).

Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 54 a násl.

0 Přílohy
1612 Zobrazení