« Zpět na Pojmy výkladového...

Nahrazení textu v ustanovení

Rejstřík: N

Jedná se o jeden z legislativně technických postupů při novelizaci právního předpisu. Řádná formulace navrhovaných změn právního předpisu zásadním legislativně technickým požadavkem a přispívá ke srozumitelnosti obsahu novely i novelizovaného právního předpisu a právní jistotě vůbec.

Nahrazují-li se jednotlivé věty jinými větami nebo části ustanovení jinými částmi, jednotlivá slova jinými slovy nebo čísla či částky jinými čísly nebo částkami, vyjádří se to slovy "se nahrazuje". V těchto případech text bodu novely zní: "V § … se věta (věty) … (např. první, druhá, třetí, … poslední) nahrazuje (nahrazují) větou (větami) ".........."", a to v řadě variant dle povahy novelizace (nahrazení slova, úvodní části ustanovení, částky v Kč apod.).

Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 54 a násl. 

0 Přílohy
1709 Zobrazení