« Zpět na Pojmy výkladového...

Neslučitelnost s právem EU

Rejstřík: N

Neslučitelností se rozumí stav, kdy právní předpis České republiky je v rozporu s podstatnými ustanoveními práva Evropské unie, nebo z ustanovení předpisu Evropské unie, která se týkají právního předpisu České republiky dle aktuální srovnávací tabulky, nejsou zohledněna podstatná ustanovení a právní předpis České republiky nesplňuje požadavky na zajištění řádné aplikace.

Na posuzování slučitelnosti s právem EU se použijí Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, schválených usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344. Pro prokazování slučitelnosti navrhovaných zákonů s právem EU platí postup uvedený v příloze č. 5 k Legislativním pravidlům vlády (Způsob prokazování slučitelnosti navrhovaných zákonů s právem Evropské unie a postup při předběžných konzultacích o návrzích zákonů s výborem pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky).

0 Přílohy
1769 Zobrazení