« Zpět na Pojmy výkladového...

Neurčitý právní pojem

Rejstřík: N

Neurčitý právní pojem je v právu obsažený pojem, jehož obsah a význam nelze přesně a úplně vymezit. Z povahy pojmu samého ho nelze uspokojivě a plnohodnotně pozitivně-právně definovat. Aplikace neurčitého právního pojmu vždy závisí na odborném posouzení v každém individuálním případě.

Vymezení obsahu neurčitého právního pojmu je úlohou např. soudů nebo správních orgánů v kontextu s posuzovanou konkrétní věcí.

0 Přílohy
5085 Zobrazení