« Zpět na Pojmy výkladového...

Novela nařízení vlády

Rejstřík: N

Změna nařízení vlády je možná toliko prostřednictvím novely. Na novelizující návrh nařízení vlády se uplatní stejné legislativní postupy, jako na návrh nařízení vlády s tím, že obecná část odůvodnění novelizujícího návrhu nařízení vlády musí obsahovat rovněž zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny. Součástí materiálu, kterým se návrh nařízení vlády předkládá vládě a Legislativní radě vlády, je rovněž text nařízení vlády nebo jeho části v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. V rámci legislativně technických požadavků je nutno respektovat obecné požadavky na legislativně technickou kvalitu novel (členění, nadpisy apod.).

Podrobnosti jsou upraveny v Legislativních pravidlech vlády.

0 Přílohy
2713 Zobrazení