« Zpět na Pojmy výkladového...

Novelizovaný zákon

Rejstřík: N

Novelizovaným zákonem se rozumí zákon, který je v některém ze svých ustanovení doplňován, měněn nebo rušen novelizujícím zákonem (přímá novelizace). Novela se poté stává součástí novelizovaného právního předpisu. Při citaci novelizovaného zákona je nutno tuto skutečnost vyjádřit dovětkem "ve znění zákona č. ... / ... Sb." nebo "ve znění pozdějších předpisů." Legislativně technické postupy při novelizaci právního předpisu stanovují Legislativní pravidla vlády.

0 Přílohy
2498 Zobrazení