Rejstřík: O

Zkratkou ODok se rozumí elektronický oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy, Parlamentem a Kanceláří prezidenta republiky. ODok byl koncipován jako projekt, jehož garantem byl a stále je Úřad vlády ČR. Cílem projektu bylo zefektivnit a zjednodušit výměnu dokumentů primárně určených pro jednání vlády mezi orgány státní správy, ale i jinými subjekty veřejné správy. Důvodem pro realizaci projektu byl fakt, že se ještě v devadesátých letech minulého století dokumenty mezi úředníky vyměňovaly nejprve pouze v tištěné podobě, později se ukládaly na diskety. Tento systém nevyhovoval zejména potřebám Poslanecké sněmovny, která pracuje s vládními návrhy zákonů, a neodpovídal ani trendům a možnostem, které již v té době nabízely informační technologie. Proto vznikl na sklonku devadesátých let minulého století tento projekt. Jeho výsledkem jsou dvě elektronické knihovny – eKLEP (elektronická knihovna legislativního procesu) a eVláda (elektronická knihovna vládních materiálů).

0 Přílohy
2275 Zobrazení