Rejstřík: O

Slovo "obdobně" ve spojení s odkazem na jiné ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu vyjadřuje, že toto ustanovení se vztahuje na vymezené právní vztahy v plném rozsahu. Používá se například obratu "Pro ...... platí obdobně § ... odst. ...".

Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 41.

0 Přílohy
3147 Zobrazení