« Zpět na Pojmy výkladového...

Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace - RIA

Rejstřík: O

Vláda na svém jednání dne 14. prosince 2011 usnesením č. 922 schválila nové Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace, které s účinností od 1. ledna 2012 nahrazují původní metodiku RIA.

Při procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) se postupuje v souladu s Obecnými zásadami pro hodnocení dopadů regulace, které jsou závazné. Obsahově jsou členěny do dvou částí:

  • Procesní pravidla
  • Metodika pro hodnocení dopadů regulace

Obecné zásady jsou koncipovány jako popis po sobě jdoucích kroků, které musí být učiněny v rámci hodnocení dopadů, přičemž v určitých oblastech odkazují na další doplňující metodické návody, které podrobně rozvíjejí určité aspekty či kroky hodnocení dopadů regulace. Výstupem procesu je Závěrečná zpráva RIA, která je součástí návrhu právního předpisu.

0 Přílohy
3872 Zobrazení