« Zpět na Pojmy výkladového...

Oddělení pro koordinaci procesu hodnocení dopadů regulace - RIA

Rejstřík: O

V rámci institucionálního zajištění provádění a kontroly kvality RIA Oddělení pro koordinaci procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) Úřadu vlády:

  1. koordinuje a metodicky řídí proces RIA,
  2. zpracovává věcné podklady pro pracovní komisi,
  3. na základě stanoviska pracovní komise, pokud je k dispozici, zpracovává návrh stanoviska Legislativní rady vlády nebo předsedy Legislativní rady vlády za oblast RIA; toto stanovisko je samostatnou součástí návrhu stanoviska Legislativní rady vlády nebo stanoviska předsedy Legislativní rady vlády.

Podrobnosti stanovují Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA).

0 Přílohy
3882 Zobrazení