Rejstřík: O

Odkaz na jiný právní předpis, použitý v ustanovení daného právního předpisu, má mít zpravidla normativní povahu. Užití nenormativního odkazu, který má vždy pouze informativní hodnotu a je zpravidla vyjadřován slovy „jiný právní předpis“ a v poznámce pod čarou se uvede citace právního předpisu, je zpravidla odůvodňování snahou usnadnit orientaci v právním rádu. Poněvadž však účelem právního předpisu není, aby byl metodickou pomůckou, není z legislativního hlediska žádoucí, aby byl užíván.

Nenormativní odkaz na jiný právní předpis, jehož účelem je upozornit, že na danou oblast se vztahují i jiné právní předpisy, je nadbytečný.

Normativní a nenormativní odkazy je třeba v právních předpisech důsledně rozlišovat. Pro odkazy, které mají mít normativní význam, nelze používat slov "jiný právní předpis" s odkazem na poznámku pod čarou.

0 Přílohy
2977 Zobrazení