Rejstřík: O

Odkaz na jiný právní předpis, použitý v ustanovení daného právního předpisu, má mít zpravidla normativní povahu; dosahuje se jím

  1. bud využití jiného právního předpisu nebo jeho části pro určitý rozsah regulace právních vztahu, které jsou předmětem úpravy daného právního předpisu a na které se jinak jiný právní předpis nevztahuje,
  2. nebo naopak vyloučení jiného právního předpisu nebo jeho části z regulace právních vztahu, které jsou předmětem úpravy daného právního předpisu a na které se jinak v určitém rozsahu vztahuje i jiný právní předpis.

Odkaz na jiný právní předpis, který má normativní význam, musí být součástí textu právní normy a vyjadřuje se bud použitím zkráceného názvu jiného právního předpisu, je-li zaveden, nebo jeho plného názvu, popř. i odkazu na jeho příslušnou část, a je-li obava, že název jiného právního předpisu bude v čase proměnlivý, např. proto, že stávající právní předpis bude nahrazen jiným právním předpisem s jiným názvem, lze odkaz na jiný právní předpis provést zobecněním jeho názvu, kdy se stručně a způsobem vylučujícím zaměnitelnost úpravy obsažené v jiném právním předpise (použije se např. výraz "zákon upravující…").

Odkazu na podzákonný právní předpis nelze použít při úpravě těch právních vztahů, kde je vyloučena jiná než zákonná úprava (tzv. výhrada zákona).

Normativní a nenormativní odkazy je třeba v právních předpisech důsledně rozlišovat. Pro odkazy, které mají mít normativní význam, nelze používat slov „jiný právní předpis“ s odkazem na poznámku pod čarou.

0 Přílohy
4251 Zobrazení