« Zpět na Pojmy výkladového...

Orgán státní správy

Rejstřík: O

Entita (jednotka, instituce) vykonávající a realizující státní správu.

Státní správa je označením pro tu část veřejné správy, jejímž subjektem (nositelem) je stát vykonávající ji přímo prostřednictvím svých orgánů a úřadů nebo nepřímo prostřednictvím jiných osob a kterou jim zákonem nebo rozhodnutím na základě zákona deleguje nebo propůjčuje. Příkladem přímého výkonu státní správy je činnost ministerstev, příkladem nepřímého výkonu přenesená působnost, tj. státní správa uskutečňovaná orgány obcí nebo krajů.

Stát je právnickou osobou veřejného práva (veřejnoprávní korporací) a nejdůležitějším subjektem veřejné správy. Veřejná správa tvoří součást moci výkonné, která se originárně přičítá státu a jejíž rozsah a vykonavatele spolu s jejich působností stanoví zákony státu.

Při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii se orgánem státní správy rozumí "ministerstva a ostatní orgány státní správy."

Podrobnosti upravují Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344.

0 Přílohy
6615 Zobrazení