« Zpět na Pojmy výkladového...

Příloha právního předpisu - změna - zrušení

Rejstřík: P

Pokud se mění nebo zrušuje příloha k právnímu předpisu, uvede se to v samostatném bodu (bodech) novely v závěru článku I nebo v závěru paragrafu uvedeného pod nadpisem té části zákona, která obsahuje novelu. Doplňuje-li se právní předpis o další přílohu, uvede se text této přílohy v rámci bodu novely. Text bodu novely v těchto případech například zní:

  1. "V příloze (V příloze č. ...) se slova "..."nahrazují slovy "..."("se text "..."nahrazuje textem "..." nebo "se bod ... nahrazuje bodem ..., který zní:")", 
  2. "Příloha č. ... zní:", nahrazuje-li se dosavadní příloha novou přílohou, 
  3. "Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a doplňuje se příloha č. ..., která zní:".

Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 54 a násl.

0 Přílohy
3472 Zobrazení