« Zpět na Pojmy výkladového...

Předpis Evropské unie

Rejstřík: P

Předpisy Evropské unie zahrnují primární a sekundární právo, mezinárodní smlouvy a akty přijaté na jejich základě. Pojem je pro účely tvorby právních předpisů definován v Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, schválených usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344.

0 Přílohy
2082 Zobrazení