Rejstřík: P

Předseda vlády svolává schůzi vlády zasláním programu schůze s určením data a místa konání všem členům vlády. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda vlády nebo pověřený ministr. Předsedu vlády jmenuje prezident na základě výsledků voleb a na jeho návrh pak jmenuje ostatní členy vlády (ministry). Předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta republiky.

Předseda vlády má rozhodující úlohu při jednání vlády; Jednací řád vlády mu propůjčuje řadu oprávnění ve vztahu k rozhodování o programu vlády. Podle Legislativních pravidel vlády předseda vlády podepisuje návrh zákona a zasílá jej předsedovi Poslanecké sněmovny.

0 Přílohy
5398 Zobrazení