Rejstřík: P

Na přípravu všech návrhů právních předpisů orgánů státní správy připravovaných a projednávaných v souladu s Legislativními pravidly vlády se vztahují Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA).

RIA se zpracovává na základě přehledu dopadů. Přehled dopadů se zpracovává dříve, než je rozhodnuto o legislativním způsobu řešení problému. Přehled dopadů musí být zpracován vždy a obsahuje vymezení problému, stanovení cílů, jichž má být dosaženo, včetně identifikace dotčených subjektů a dopadů navrhované právní úpravy. Součástí je vyhodnocení alternativních řešení a vyhodnocení důsledků nepřijetí navrhovaného řešení, ze kterého vyplývá, že věc nelze řešit jinak než právní úpravou.

Na základě přehledu dopadů se rozhoduje o zpracování, nebo nezpracování RIA.

Podrobnosti upravují Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (usnesení vlády č. 922 ze dne 14. prosince 2011).

0 Přílohy
4376 Zobrazení