Rejstřík: P

Ministerstva zasílají každoročně, nejpozději do 15. prosince, Ministerstvu zahraničních věcí přehled mezinárodních smluv, které hodlají sjednat nebo jejichž platnost chtějí ukončit v následujícím kalendářním roce. V tomto přehledu uvedou předpokládaný název smlouvy, předmět smluvní úpravy, hlavní důvod pro sjednání smlouvy s odhadem finančního dopadu jejího provádění a informaci, zda podle jejich předpokladu půjde o prezidentskou smlouvu, vládní smlouvu nebo o rezortní smlouvu. U smluv, jejichž platnost hodlají ukončit, uvedou důvod tohoto kroku i způsob, jak by měl být realizován (jednostranně či dohodou). Součástí tohoto přehledu je i výčet smluv sjednaných v běžném kalendářním roce a pokud již takové smlouvy vstoupily v platnost, číslo, pod kterým byly publikovány ve Sbírce mezinárodních smluv. Ministerstvo zahraničních věcí zašle přehledy smluv se svým zahraničně politickým stanoviskem k nim prezidentu republiky prostřednictvím Kanceláře prezidenta republiky. Obdržené přehledy smluv včetně přehledu Ministerstva zahraničních věcí zašle následně pro informaci všem ministerstvům.

Podrobnosti upravuje Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv dle usnesení vlády ze dne 11. února 2004 č. 131.

0 Přílohy
2413 Zobrazení