Rejstřík: P

Slova "přiměřeně" ve spojení s odkazem na jiné ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu lze použít výjimečně; vyjadřuje volnější vztah mezi tímto ustanovením a vymezenými právními vztahy. Používá se například obratu "Pro ...... platí přiměřeně § ... odst. ... ".

Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 41.

0 Přílohy
2497 Zobrazení