« Zpět na Pojmy výkladového...

Připomínka doporučující

Rejstřík: P

Jedná se o dílčí výstup připomínkového řízení, které předchází předložení materiálu vládě k projednání. Jedná se v zásadě o všechny připomínky, které nejsou příslušným připomínkový místem označeny jako "zásadní". Mají povahu návrhu a pokud jim orgán, který věcný záměr předložil k připomínkám, nevyhoví, nejsou považovány za předmět rozporu.

Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 5 až čl. 10 a Jednací řád vlády v čl. II.

0 Přílohy
5171 Zobrazení