« Zpět na Pojmy výkladového...

Připomínka zásadní

Rejstřík: P

Jedná se o dílčí výstup připomínkového řízení, které předchází předložení materiálu vládě k projednání. Pokud vyjmenovaná připomínková místa [čl. 5 odst. 1 písm. a) až c) a h) LPV: ministerstva (ministři), jiné ústřední orgány státní správy, Česká národní banka, kraje, hlavní město Praha, odbor kompatibility Úřadu vlády apod.] uplatňují připomínky, které považují za podstatné, vyjádří to u každé z těchto připomínek slovním obratem „tato připomínka je zásadní"". Pokud orgán, který materiál k připomínkám předložil, takto označené připomínce nehodlá vyhovět, stává se tato připomínka předmětem rozporu, který je nutno odstranit v procesu projednání připomínek, nejdříve na úrovni náměstků, a nepodaří-li se rozpor odstranit, řeší se na úrovni členů vlády nebo vedoucích jiných ústředního orgánu státní správy. Přetrvávající koncepční rozpory jsou předloženy vládě. Věcný záměr, návrh zákona, návrh zákonného opatření Senátu nebo návrhu nařízení vlády, upravené podle výsledků připomínkového řízení, se zašlou k projednání vládě.

K návrhu vyhlášky nemůže být uplatněna zásadní připomínka, neboť z povahy věci nemůže být předmětem rozporu.

Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 5 až čl. 10 a Jednací řád vlády v čl. II.

0 Přílohy
6659 Zobrazení