« Zpět na Pojmy výkladového...

Parlament České republiky

Rejstřík: P

Parlament České republiky je dvoukomorový zákonodárný sbor České republiky. Je tvořen Poslaneckou sněmovnou (dolní komora) a Senátem (horní komora). Poslanecká sněmovna je tvořena 200 poslanci volených na čtyři roky poměrným systémem. Senát čítá 81 senátorů volených na šest let většinovým systémem, každé dva roky se obmění třetina senátorů.

Parlament České republiky vykonává zákonodárnou moc, má právo měnit ústavní pořádek České republiky, vydává souhlas k ratifikaci mezinárodních smluv, vyslovuje důvěru či nedůvěru vládě (pouze Poslanecká sněmovna), schvaluje státní rozpočet na příští rok a projednává státní závěrečný účet roku minulého (pouze Poslanecká sněmovna), pro vyšetření věcí veřejného zájmu může zřídit vyšetřovací komisi (pouze Poslanecká sněmovna), rozhoduje o vyhlášení válečného stavu v případě napadení nebo plnění mezinárodních závazků a rozhoduje o účasti České republiky v obranných systémech NATO, dále pak vyslovuje souhlas s vysláním armády mimo území státu, jakož i s pobytem cizích vojsk na území České republiky (nerozhoduje-li zde vláda), vyslovuje souhlas se jmenováním soudců Ústavního soudu (pouze Senát).

Podrobnosti stanoví především Ústava v čl. 15 a násl. a jednací řády obou komor (zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu; zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny).

0 Přílohy
6169 Zobrazení