« Zpět na Pojmy výkladového...

Platnost právního předpisu

Rejstřík: P

Právní předpisy nabývají platnosti dnem jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů. Dnem vyhlášení právního předpisu je den rozeslání příslušné částky Sbírky zákonů uvedený v jejím záhlaví. Platný předpis je již součástí právního řádu a nelze jej změnit. Platný předpis ale ještě není aplikovatelný ani vynutitelný. Účinnost právní normy stanovuje, od které doby je nutno podle právního předpisu postupovat, resp. ho používat a dodržovat. Jestliže není stanovena účinnost pozdější, nabývá právní předpis účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý právní zájem, lze zcela výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti právního předpisu, nejdříve však dnem vyhlášení. Platnost tedy znamená, že se právní předpis stal součástí českého právního řádu.

0 Přílohy
6872 Zobrazení