Rejstřík: P

Obecně je nezbytnou součástí návrhů předkládaných v rámci legislativního procesu podpisová doložka, která má obsahovat zejména jméno a příjmení, datum podpisu a postavení osoby, která návrh předkládá. Některé materiály mají speciální úpravu: např. v případě návrhu na vyslovení souhlasu s ratifikací mezinárodní smlouvy předkládaný komorám Parlamentu v podpisové doložce na konci předkládací zprávy pro Parlament se uvádí datum skutečného podpisu vládního návrhu předsedou vlády, o kterém je předkladatel vyrozuměn Úřadem vlády; jméno předsedy vlády se strojem nevypisuje (příloha 7 Jednacího řádu vlády). V případě návrhu zákona se postupuje obdobně a podpisová doložka je uvedena na konci důvodové zprávy k návrhu zákona.

0 Přílohy
8024 Zobrazení