« Zpět na Pojmy výkladového...

Podstatná ustanovení práva EU

Rejstřík: P

Podstatnými ustanoveními práva Evropské unie se při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii rozumí pravidla vnitřního trhu v rámci Evropské unie, vyjádřená primárním právem ve čtyřech základních svobodách (volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu) a v pravidlech hospodářské soutěže, a ustanovení předpisů Evropské unie včetně navazující judikatury, kterými se vymezuje rozsah působnosti těchto předpisů, nebo jiná ustanovení, jejichž nezohledněním se zásadním způsobem poruší nebo nenaplní cíl a účel předpisu Evropské unie.

Pojem je definován v Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválených usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněných usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344

0 Přílohy
1740 Zobrazení