Rejstřík: P

Pojetí, představa, koncept. V právu můžeme rozlišit určité a neurčité právní pojmy. Neurčité právní pojmy jsou ty, jejichž obsah nelze přesně jevově vymezit a dostatečně právně definovat. Jejich aplikace vždy závisí na odborném posouzení v každém jednotlivém případě. Zákonodárce vytváří prostor ku zhodnocení, zda konkrétní situace patří do rozsahu určitého pojmu, současně však dbá na to, aby v zákonech byly alespoň uvedeny některé charakteristické znaky, anebo umožňuje tak učinit v prováděcím (sekundárním) předpise.

0 Přílohy
2392 Zobrazení