Rejstřík: P

Právní řád je systém pramenů práva obsahujících právní normy určitého státu. Stanovení formálně závazných pramenů práva, zpravidla v ústavě daného státu, je důležité z hlediska legality jako jednoho ze stěžejních atributů právního státu. Právní řád ČR, který patří ke kontinentálnímu typu právní kultury, je tvořen zákony a dalšími právními předpisy, mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána, a nálezy Ústavního soudu, kterými zrušil určitý zákon, jiný právní předpis nebo jejich jednotlivá ustanovení. Systém pramenů práva je uspořádán podle principu právní síly. Nejvyšší právní sílu má ústava, resp. ústavní zákony.

0 Přílohy
4380 Zobrazení