Rejstřík: P

Právní předpis je jedním ze stěžejních pramenů práva. Označuje se někdy též jako obecně závazný normativní právní akt. Je výsledkem záměrné činnosti nazývané legislativní proces. Jde o takové rozhodnutí orgánů veřejné moci, které obsahuje právní normy. 

Právní předpis je rozhodujícím pramenem práva v kontinentálním typu právní kultury. Příznačná je hierarchická výstavba soustavy. Založená na zákonu jako předpisu s nejvyšší právní silou. Zákony jsou schvalovány parlamenty v legislativním procesu.

0 Přílohy
2448 Zobrazení