Rejstřík: P

Právní síla vyjadřuje vlastnost právního předpisu (a odvozeně jakéhokoliv pramene práva), která stanoví jeho postavení v právním řádu. Nejvyšší právní sílu mají má ústava, resp. ústavní zákony.

Právní předpisy nižší právní síly musí vždy být v plném souladu s předpisy vyšší právní síly. Předpisy mohou být rušeny nebo měněny, jen mají-li stejnou nebo vyšší právní sílu (např. zákon může být zrušen jiným zákonem nebo ústavním zákonem). Právní sílu zákona mají v ČR také derogační nálezy Ústavního soudu (negativní právotvůrce), kterými zasahuje do právního řádu.

0 Přílohy
7976 Zobrazení