« Zpět na Pojmy výkladového...

Pracovní komise Legislativní rady vlády

Rejstřík: P

Statutem Legislativní rady vlády jsou zřízeny tyto pracovní komise LRV: 

  1. pro veřejné právo; tato pracovní komise projednává legislativní návrhy obsahující úpravu právních vztahů s převahou ingerence orgánů veřejné správy a moci, nebo organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků; 
  2. pro soukromé právo; tato pracovní komise projednává legislativní návrhy obsahující převážně úpravu právních vztahů mezi fyzickými či právnickými osobami navzájem; 
  3. pro trestní právo; tato pracovní komise projednává legislativní návrhy obsahující převážně právní vztahy ve věcech trestních; 
  4. pro hodnocení dopadů regulace; tato pracovní komise projednává u legislativních návrhů vyhodnocení dopadů navrhované regulace v souladu s Obecnými zásadami pro hodnocení dopadů regulace (RIA). Pracovní komise pro hodnocení dopadů regulace dále v rámci posuzování návrhu Plánu legislativních prací vlády navrhuje, u kterých legislativních návrhů má být provedeno hodnocení dopadů regulace, a dále je oprávněna provádět konzultace k hodnocení dopadů regulace v průběhu jeho zpracovávání ministerstvy nebo dalšími ústředními orgány státní správy. 

Pracovní komise Legislativní rady se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších jiných členů. Pracovní komise LRV projednávají legislativní návrhy, předložené vládě a LRV, vypracovávají návrh stanoviska Legislativní rady vlády nebo návrh stanoviska předsedy LRV a projednávají návrhy vyhlášek. Která z pracovních komisí legislativní návrh projedná, určuje předseda LRV. Postavení pracovních komisí LRV upravuje především Statut LRV. 

0 Přílohy
5429 Zobrazení