« Zpět na Pojmy výkladového...

Prezidentská smlouva

Rejstřík: P

Prezidentskou smlouvou je smlouva, k jejíž ratifikaci prezidentem republiky je třeba souhlasu obou komor Parlamentu nebo souhlasu daného v referendu. Podle čl. 10 Ústavy platí, že vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Podle čl. 10a Ústavy mohou být mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci. K ratifikaci takové mezinárodní smlouvy je třeba souhlasu Parlamentu, nestanoví-li ústavní zákon, že k ratifikaci je třeba souhlasu daného v referendu. Podle čl. 49 Ústavy k ratifikaci mezinárodních smluv

  1. upravujících práva a povinnosti osob,
  2. spojeneckých, mírových a jiných politických,
  3. z nichž vzniká členství České republiky v mezinárodní organizaci,
  4. hospodářských, jež jsou všeobecné povahy,
  5. o dalších věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu,

je třeba souhlasu obou komor Parlamentu.

Definici obsahuje Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv dle usnesení vlády ze dne 11. února 2004 č. 131.

0 Přílohy
4550 Zobrazení