« Zpět na Pojmy výkladového...

Projednávání návrhu zákona v prvním čtení

Rejstřík: P

Postup upravuje § 90 a násl. zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. V prvém čtení uvede návrh zákona navrhovatel; po něm vystoupí zpravodaj určený organizačním výborem nebo předsedou Sněmovny, následně se koná obecná rozprava. Navrhovatel může, současně s návrhem zákona, navrhnout Sněmovně, aby s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvém čtení. Odůvodnění takového návrhu musí být uvedeno v důvodové zprávě (netýká se návrhu ústavního zákona, návrhu zákona o státním rozpočtu nebo mezinárodní smlouvy podle čl. 10 Ústavy).

První čtení návrhu zákona je procedura, která má umožnit už v počátečním stadiu vyřadit návrhy, které nemají naději na přijetí, zbytečně by procházely všemi fázemi a zatěžovaly zákonodárný sbor.

Po prvním čtení je návrh přikázán k projednání výboru, popřípadě několika výborům, a to podle návrhu organizačního výboru nebo předsedy Sněmovny. Lhůta pro projednání návrhu zákona ve výboru je 60 dnů od rozhodnutí o jeho přikázání výboru k projednání. Tuto lhůtu lze za určitých podmínek zkrátit až o 30 dnů, nebo naopak prodloužit až o 20 dnů.

Doba mezi prvním a druhým čtením je nejvýznamnější pro podávání pozměňovacích návrhů a je to i dimenze, kde mohou různé zájmové skupiny uplatnit své návrhy a doporučení. Druhé čtení návrhu zákona ve Sněmovně je hlavním prostorem pro projednávání pozměňovacích či jiných návrhů, neboť je zde prostor pro podrobnou rozpravu.

0 Přílohy
2511 Zobrazení