« Zpět na Pojmy výkladového...

Prováděcí právní předpis

Rejstřík: P

Prováděcí právní předpis je právní předpis vydaný na základě konkrétního zákonného zmocnění a určený k upřesnění obsahu právní normy obsažené v zákoně.

Prováděcím předpisem je především vyhláška ústředního správního orgánu (například ministerstva) nebo nařízení vlády. Charakter prováděcího předpisu mají také nařízení kraje nebo obce, jež jsou vydávány radami těchto samosprávných útvarů v přenesené působnosti státní správy.

Ústavní zmocnění pro vydávání prováděcích právních předpisů je obsaženo v čl. 78 a 79 Ústavy České republiky.

K provedení zákona v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení, které podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.

Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.

Součástí materiálu, kterým se návrh zákona předkládá k projednání vládě a LRV, je i návrh prováděcího předpisu (návrh nařízení vlády nebo návrh vyhlášky), pokud návrh zákona obsahuje zmocnění k vydání prováděcího předpisu a tento prováděcí předpis má nabýt účinnosti současně se zákonem.

0 Přílohy
17324 Zobrazení