Rejstřík: P

Dimenze Evropského společenství, zahrnující dohody zakotvené ve smlouvách o Evropském společenství, Evropském společenství uhlí a oceli a o Evropském společenství pro atomovou energii. Mimo jiné je zde zakotveno občanství Unie, politiky Společenství, hospodářská a měnová unie atd.

K návrhům legislativních aktů (směrnice, nařízení nebo rozhodnutí, které má normativní charakter,) a k dalším vybraným dokumentům, jako jsou např. bílé knihy, zelené knihy, pokyny, zásady, stanoviska a akční plány připravované v rámci prvního a třetího pilíře EU, společné pozice, společné akce, strategie, úmluvy, deklarace a další akty připravované v rámci druhého pilíře EU, přiděluje gesce Odbor kompatibility Úřadu vlády.

Podrobnosti upravuje Směrnice vlády o postupu při zasílání návrhů legislativních aktů ES/EU a materiálů Evropské komise Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky (Příloha k usnesení vlády ze dne 24. listopadu 2004 č. 1153). Pilířová struktura byla zrušena Lisabonskou snlouvou (111/2009 Sb.m.s.).

0 Přílohy
1815 Zobrazení